Velkommen til ARKIFOTO

ARKIFOTO er en bildedatabase over norsk arkitektur fotografert av Jiri Havran. Basen er laget i samarbeid mellom Arkitekturmuseet, Norske Arkitekters Landsforbund, Husbanken og Jiri Havran.

Bruk av fotoene i lavoppløselig versjon er tillatt til
privat og studieformål. Til kommersielle formål må
høyoppløselige versjoner bestilles.

All digital lagring av bilder uten opphavsretteierens tillatelse betraktes som ulovlig.

  Welcome to ARKIFOTO

ARKIFOTO is an image database for Norwegian
architecture photographed by Jiri Havran.
The construction of the database is a collaboration
between the Norwegian Museum of Architecture,
the National Association of Norwegian Architects,
the Norwegian State Housing Bank and Jiri Havran.

Use of the photos in low resolution for private
and study purposes is permitted. High resolution
images must be ordered for commercial use.
All digital storage of images without the consent
of the copyright holder is considered illegal.

Åpne basen   Open databaseOppdatert: 03.11.2006

 Updated: 2006-11-03
Polydoc Web Copyright 2001-2003 Redorom InfoSystems All rights reserved.